Rekrutacja

Rekrutację prowadzimy przez cały rok szkolny. Aby zapisać dziecko na zajęcia niezbedne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Warunki przyjęcia:

Pobyt w Przedszkolu jest nieodpłatny. Dzieci przyjmowane są na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.