Oferta

Edukacja przedszkolna prowadzona jest w małych 4-6 osobowych grupach, przez dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów. Oferujemy między innymi zajęcia:

 • integracji sensorycznej,
 • logopedii,
 • neurologopedii,
 • EEG Biofeedback,
 • w kombinezonach TheraSuit,
 • hipoterapii,
 • dogoterapii,

Ponadto raz w miesiącu organizowane są przedstawienia teatralne oraz wycieczki w po Regionie Świętokrzyskim.

Stymulujemy rozwój psychoruchowy poprzez:

 • Metodę M. Ch. Knillów,
 • Metodę W. Sherborne,
 • Elementy NDT- Bobath i PNF,
 • Metodę Vojty,
 • Masaż klasyczny,
 • Indywidualną i grupową gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,

Stymulujemy proces edukacyjny i rewalidacyjny stosując:

 • Metodę Krakowską,
 • Metodę Integracji Sensorycznej,
 • Metodę Dobrego Startu,
 • Metodę Przyjaznego Zakątka,
 • Metodę Porannego Kręgu,
 • Muzykoterapię,
 • Terapię manualną,
 • Terapię zabawą,

Zapewniamy pomoc logopedyczną:

 • Diagnozę zaburzeń mowy,
 • Terapię indywidualną i grupową,
 • Stymulację narządów artykulacyjnych,
 • Naukę werbalizacji,
 • Naukę alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,

Ponadto dzieci otrzymują:

 • opiekę psychologiczną,
 • terapię i rehabilitację,
 • 3 posiłki dziennie,
 • przybory szkolne,
 • pomoce i środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • w razie potrzeby dowóz do placówki,

Rodziny otrzymują:

 • wsparcie specjalistyczne stosowane do potrzeb,
 • terapię i rehabilitację,
 • 3 posiłki dziennie,
 • przybory szkolne,
 • pomoce i środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości,

W razie potrzeby placówka zapewni dowóz samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych pod opieką osoby przeszkolonej w zakresie dowozu.