Bezpłatne Przedszkole Specjalne w Kielcach

czynne od 7:00 do 17:00

Bezpłatne Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia” rozpoczęło swoją działalność 1 września 2013 r. Dyrektorem jest mgr Anna Michalska – nauczyciel z 23 letnim stażem pracy, wizytator, dyrektor wydziału w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 

W naszym przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacja przedszkolna dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tworzymy grupy dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera.

 

Obecnie prowadzonych jest 5 grup edukacyjnych, ale mamy warunki lokalowe oraz kadrowe aby przyjąć kolejne dzieci. Zatrudniamy nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne z zakresu edukacji przedszkolnej oraz dodatkowe wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, rewalidacji, terapii pedagogicznej.

 

Oprócz sal edukacyjnych posiadamy salę gimnastyczno- rehabilitacyjną, sale doświadczania świata, 2 gabinety logopedyczne, gabinet psychologiczny, gabinet EEG biofeedback i plac zabaw.

 

Każde dziecko jest objęte zajęciami zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz Indywidualnym Programem Terapeutycznym, uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Prowadzimy integrację sensoryczną, wyjazdowe zajęcia hipoterapii oraz dogoterapię. Organizujemy urodziny dla dzieci i obchody świąt.

Zadzwoń 510118007